ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Zápisy do 1. třídy

Vážení rodiče, níže najdete aktuální informace o průběhu zápisů k PŠD na naší škole:

Zápisy k zahájení povinné školní docházky (PŠD) ve školním roce 2021/2022 proběhnou podle aktuálních nařízení MŠMT s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19 v termínu od úterý 6. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021 následujícími způsoby:

  1. elektronicky v aplikaci Zápisy On-line (funkční od 6. dubna), kde vám bude po vyplnění formuláře automaticky přiděleno registrační číslo a budete zařazeni do databáze uchazečů o přijetí dítěte k PŠD v naší škole. Link Zápisy on-line bude aktivován 6. dubna na webových stránkách školy. Zákonní zástupci  podepíšou tuto Žádost a dodají ve výše uvedeném termínu další požadované dokumenty osobně ve škole na základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy o čase schůzky. Při návštěvě školy přineste k ověření rodný list dítěte (u cizinců pas dítěte) a váš průkaz totožnosti.

Jiné možné způsoby doručení Žádosti o přijetí k PŠD a dalších dokumentů:

  1. osobním podáním ve škole na adrese: Školní 25, Nižbor – sjednejte si předem termín nebo vhoďte do poštovní schránky školy ve vchodových dveřích,
  2. do datové schránky školy (rc7mpbm) z osobní datové schránky uchazeče (nikoliv např. z firemní DS),
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: reditelna@zsnizbor.cz,
  4. poštou doporučeným dopisem na adresu: ZŠ Nižbor, Školní 25, 267 05 Nižbor (rozhodující je datum podání na poštu).

U těchto způsobů zápisu je nutné dodat kopii rodného listu dítěte a není nezbytná návštěva školy.

K Zápisu k PŠD potřebujeme od vás tyto dokumenty (můžete si je sami vytisknout nebo si pro ně přijít k nám do školy):

  1. Žádost o přijetí k PŠD  (pouze v případě doručení Žádosti jiným způsobem než elektronicky přes Zápisy on-line).
  2. Zápisní list
  3. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
  4. Žádost o odklad PŠD, k tomu příslušné vyjádření PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  5. Motivační listy.

Podrobné informace najdete zde.

Vaše dotazy vám zodpovíme na tel. čísle 311 512 000 nebo písemně na reditelna@zsnizbor.cz.

Seznam přijatých žáků a žákyň bude zveřejněn nejpozději 30. dubna 2021 na webových stránkách ZŠ Nižbor a školní informační tabuli.