ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Historie školy

První škola v obci existovala již za Valdštejnů a byla založena r. 1719.Vyučování vedl panský učitel Václav Peykar. Ve škole se vyučovalo tzv. trivium (čtení, psaní, počty). Roku 1773 se jednotřídka přestěhovala do budovy čp. 23 a rozšířila se o druhou třídu, 1818 pak o třetí. Roku 1837 se tu vzdělávalo 230 dětí. V roce 1808 získala škola novou budovu čp. 13 (dnešní Stará škola), bývalou zbrojovku, kde setrvala až do roku 1889, kdy byla pro účely školy přestavěna budova bývalého pivovaru čp. 25, dnešní škola. 15. září 1889 byla slavnostně vysvěcena místním farářem a zdobil ji nápis: Pro Čechy sláva, pro krále slast, když v umu dítek kvete vlast.

Počátkem 20. století navštěvovalo školu přes 300 dětí a tak se roku 1905 dočkala rozšíření o další místnost. Roku 1914 se odškolila Zdejcina a do školy chodily děti ze Stradonic a Nové Huti (Žloukovice měly od roku 1863 vlastní školu). Trivium se rozšířilo na čtení, psaní, sloh, počty, geometrii, zpěv, kreslení a tělocvik.
Po první světové válce došlo k postupnému úpadku díky stále se zmenšujícímu stavu žactva. V roce 1923 na školu chodilo 205 dětí, které vzdělávalo šest učitelů. V polovině dvacátých let to bylo už jen 94 žáků. Do výuky se dostal nový předmět: Občanská výchova a byl zrušen povinný německý jazyk. Význačnými učiteli byli Čeněk Born a Bohuslav Tarant, kteří se angažovali v osvětové komisi a jiných spolcích.

Po druhé světové válce došlo také k řadě změn, ačkoli ne tak významných. V roce 1953 se trojtřídka rozrostla o čtvrtou třídu a posléze o pátou třídu. Počet žáků se ale stále snižoval. V letech 1955/56 na školu chodilo 125 žáků a koncem 80. let to bylo již průměrně 70 žáků na školní rok.

Budova prošla řadou rekonstrukcí., obřadní síň byla ze školy přestěhována do budovy čp. 95 a ve škole mohla vzniknout i školní družina.

Zdejší školáci pod vedením svých učitelek vždy přispívali k dobré kulturní úrovni obce.

NIŽBORSKÁ ŠKOLA OSLAVILA v roce 2019 celých 130. LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.

Při této příležitosti vydala Obec Nižbor ve spolupráci s panem J. Peckou brožuru pojednávající o historii školy od svého založení až do současnosti, kterou si můžete zakoupit na Obecním úřadě Nižbor nebo v budově školy.