ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Lidé

ŠKOLU TVOŘÍ LIDÉ V NÍ


ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. I. Vrbková reditelna@zsnizbor.cz

Pedagogický sbor tvoří:

TŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. P. Kupková kupkova@zsnizbor.cz
Mgr. I. Nováková novakova@zsnizbor.cz
Mgr. R. Demuthová demuthova@zsnizbor.cz
Mgr. J. Kučerová kucerova@zsnizbor.cz
Mgr. R. Kašparová kasparova@zsnizbor.cz
Mgr. A. Smolková – netřídní učitelka smolkova@zsnizbor.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

J. Janovská janovska@zsnizbor.cz
Z. Červenková cervenkova@zsnizbor.cz
J. Spurná spurna@zsnizbor.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Mgr. M. Kůnová kunova@zsnizbor.cz
I. Marešová maresova@zsnizbor.cz

 

Nepedagogické pozice zajišťují:

ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNICE

Mgr. M. Kůnová kunova@zsnizbor.cz

ŠKOLNICE

Ilona Marešová maresova@zsnizbor.cz

ÚKLID V NAŠÍ ŠKOLE ZAJIŠŤUJÍ

J. Stíbalová
A. Matějková
L. Kalousová