ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Aktuality

Provoz školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, právě jsme obdrželi základní informace MŠMT o provozu školy od pondělí 17. května 2021. Zde je výňatek nejdůležitějších informací z jednání vlády dne 10. 5. 2021: Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, tzn. ruší se distanční výuka, pokračuje pouze... Celý článek >>

Pozvánka na webinář Tvořivá škola

Vážení rodiče, dovoluji si vám přeposlat pozvánku na webinář určený primárně pro rodiče dětí. Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě Jaké jsou skutečné fyziologické a emoční potřeby dětí a jak je naplňovat. Jak vytvářet a udržovat bezpečné hranice, jak budovat... Celý článek >>

Změny v provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:... Celý článek >>

Seznam přijatých žáků k PŠD

Seznam žáků přijatých k povinné školní docházce v naší škole najdete zde: Seznam přijatých žáků do 1. třídy. Sledujte prosím průběžně stránky určené pro začátky ve škole Pro naše prvňáčky Najdete zde všechny podstatné informace. Těšíme se na všechny naše prvňáčky🌞🌞 Celý článek >>

Testování uchazečů o studium na střední škole

Testování uchazečů o studium na střední škole Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: Negativní test, ne starší 7 dnů. Žádné příznaky onemocnění COVID -19. Testování ve škole: Testování ve škole: v případě prezenční výuky žáků proběhne dne 29. 4. 2021 v 7.45... Celý článek >>

Základní informace k testování ve škole a další hygienická opatření a informace

Vážení rodiče! Na základě mimořádného opatření MZ ČR a nařízení MŠMT vám tímto sděluji základní informace týkající se testování žáků a žákyň, kterým je podmíněna účast na prezenčním vzdělávání. Vzhledem ke složitosti situace je informací a pokynů poměrně hodně a na jejich zpracování bylo velmi málo... Celý článek >>

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, seznamte se prosím s informacemi o Provozu škol od 12. dubna 2021     Celý článek >>

Návrat k prezenční výuce od 12. dubna 2021

Plán návratu dětí k prezenční výuce na naší škole je následující: Každý lichý týden počínaje od 12. 4. budou docházet žáci 2., 4. a 5. třídy.  Bude zajištěna školní družina pro děti z 2. a 4. tř. Každý sudý týden počínaje od 19. 4. budou docházet žáci 1. a 3. třídy, ŠD bude zajištěna pro obě skupiny.... Celý článek >>

Zápisy do 1. třídy

Vážení rodiče, níže najdete aktuální informace o průběhu zápisů k PŠD na naší škole: Zápisy k zahájení povinné školní docházky (PŠD) ve školním roce 2021/2022 proběhnou podle aktuálních nařízení MŠMT s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19 v termínu od úterý 6. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021 následujícími... Celý článek >>

Třídní schůzky 14.-15. dubna 2021

Třídní schůzky v naší škole proběhnou ve dnech 14. - 15. dubna 2021 následovně: Třídní schůzky se uskuteční on-line v prostředí Microsoft Teams tam, kde se přihlašují vaše děti k on-line výuce. K přihlášení obdržíte odkaz od vaší paní třídní učitelky. Časové rozvržení třídních schůzek: středa... Celý článek >>