ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

NPO

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

I.  Doučování žáků 

Doučování z NPO bylo k 31. 8. 2023 ukončenoNPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Od 1.1.2022 je naše škola zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tato aktivita je realizována díky finanční podpoře EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Cílem realizace Národního plánu obnovy – Doučování žáků je zaměření se na nahrazení výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a vytvoření rovných příležitostí pro další úspěšné vzdělávání.


II. Digitalizujeme školu

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

a. Prevence digitální propasti

Cílem č. 173 tohoto projektu, do kterého je naše škola zapojena, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům včetně těch, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení mobilních zařízení včetně příslušenství k zapůjčení potřebným žákům a to jak v průběhu vyučování, tak do domácího použití.

b. Digitální učební pomůcky

Cílem č. 174 této výzvy je vybavení žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Z této výzvy jsme pořídili např. notebooky, chromebooky s nabíjecí pojízdnou skříní a tablety.

c. Distanční výuka

Cílem č. 172 této výzvy bylo zajištění vybavení školy digitálními pomůckami k zajištění dálkového studia (distanční výuky).