ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na ZŠ Nižbor

ve školním roce 2022 / 2023

Registrační čísla byla jednotlivým žákům přidělena automaticky přes přihlášku v aplikaci Zápisy Online nebo osobně při motivačním zápisu.

Žáci přijatí:

Seznam přijatých žáků k PŠD 22-23

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy

V Nižboru dne 26. dubna 2022

Aktualizováno dne 30. 5. 2022