ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Financování

Provoz Základní školy Nižbor je financován ze dvou základních zdrojů:

  • 1.  Přímé investiční náklady na vzdělávání jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • 2.  Provozní výdaje školy jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu obce Nižbor.

Školní aktivity

Školní aktivity žáků jsou hrazeny

  • ze státního rozpočtu
  • z rozpočtu zřizovatele
  • Šablony OP JAK
  • Podpůrné financování

  • některé školní aktivity a materiální zabezpečení školy jsou nepravidelně financovány z příspěvků našich sponzorů a příznivců školy
  • ostatní zdroje