ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Výzvy pro rodiče

  • HLÁŠENÍ ZMĚN

Vážení rodiče, pokud se u vašeho potomka cokoliv, co je pro nás důležité vědět, změní, nezapomeňte nám tuto skutečnost nahlásit co nejdříve, vždy v písemné podobě. Jedná se např. o změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, zdravotního stavu (!), telefonického a e-mailového kontaktu apod.

Je to důležité především pro vaše dítě. Děkujeme.

  • VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Pokud váš školáček nezažívá úspěch ve škole, možná potřebuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Postup při objednání dítěte na vyšetření najdete zde:

  • PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY

Rodiče, všímejte si svých dětí, zda se něco nezměnilo v jejich chování. Mluvte s nimi, zajímejte se o ně, o to, co se děje v jejich třídě i mimo ni. A pokud máte jakékoliv podezření, že není vše v pořádku, kontaktujte nás. Vzájemnou spoluprací můžeme zabránit mnohému.

zjistit více

  • FINANČNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

Ve spolupráci se zřizovatelem školy, Obcí Nižbor, vstupuje pro rok 2019 v platnost finanční projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků. Jeho cílem je umožnit všem dětem účast na aktivitách školy, které nejsou hrazeny z rozpočtu školy. Pravidla čerpání finančních prostředků v rámci tohoto projektu najdete zde:

Podpora-socialne-slabych-zaku[1]

  • DO ŠKOLY PĚŠKY

Před naší školou i školkou je jen málo místa k parkování. Bezpečnost dětí je důležitá pro nás pro všechny! Prosíme rodiče:

Omezte zbytečné zajíždění až k budově školy i školky, využívejte nedaleké parkoviště a choďte s dětmi nebo je posílejte samotné do školy pěšky. Pomůžete tak zajistit před budovou školy větší bezpečí všem školákům.

  • PROVOZ BUDOVY ŠKOLY

Školní budova se pro žáky přihlášené do ranní školní družiny

otevírá v 6:30 hodin ráno, pro žáky nepřihlášené se škola otevírá

v 7:25 hod, tj. 20 minut před začátkem vyučování.

Dodržujte prosím tyto časy a posílejte tak své školáky do školy.

Pokud své děti doprovázíte, rozlučte se s nimi již před budovou školy, do školy již vstupují sami.

  • VÝSKYT VŠÍ

V rámci prevence výskytu a šíření vši dětské žádáme rodiče o pravidelnou kontrolu vlasové pokožky.

V případě pozitivního nálezu je potřeba provést náležitá opatření: informovat školu a žáka náležitě ošetřit k tomu určenými prostředky.

Doporučujeme k prostudování stránky Krajské hygienické stanice:

zjistit více

Jak objednat dítě do PPP