ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

OP JAK

OP JAK – evropské finance do vzdělávání žáků a pedagogů

Naše škola se zapojila do projektu OP JAK. Cílem projektů šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout školám finanční prostředky, díky kterým je podpořeno inkluzivní vzdělávání, zkvalitněna výuka, pedagogové mohou dále profesně růst, jsou zatraktivněny volnočasové aktivity účastníků školní družiny a v neposlední řadě přispějí ke zkvalitnění vztahů mezi školou, rodiči a komunitou.
Registrační číslo projektu Šablony pro ZŠ Nižbor CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004