ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Uzavření škol od 14. 10. 2020 – prodloužení do 20. 11. 2020

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 31. října 2020 se škola uzavírá s platností ode dne 14. října 2020 do 20. listopadu 2020.

V tomto období:

  • se ruší všechny plánované akce,
  • je zahájena distanční výuka,
  • za dohled nad žáky přebírají zodpovědnost zákonní zástupci,
  • ve škole zřizujeme pro rodiče úřední hodiny denně po – pá od 9 do 13 hodin,
  • sledujte informace ve veřejných sdělovacích prostředcích a na webových stránkách školy,
  • připomínáme rodičům povinnost seznámit se se školním řádem a Dodatkem školního řádu č.1 – Distanční výuka. Najdete zde:
    Dodatek školního řádu – distanční výuka (.pdf dokument ke stažení)

Termíny

Ve dnech 26. až 27. října 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny.

Dne 28. října je státní svátek.

Ve dnech 29. a 30. října jsou řádné podzimní prázdniny.

Předpokládané zahájení výuky v pondělí 23. listopadu 2020.

Děkujeme za vaši trpělivost, zodpovědný přístup a spolupráci!