ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Informace k 1. září 2022

Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin tradičně společně na školním dvoře (příchod zadní branou).

Po úvodním přivítání se děti odeberou do svých tříd. S sebou prosím vezměte pouze přezůvky. Prvňáčci si mohou vzít své aktovky.

První školní den bude ukončen v 8.45 hod.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2022 včetně ranní družiny.

Prvňáčci budou ve své třídě déle (cca do 9.15 h). Rodiče obdrží od paní třídní učitelky a vychovatelky školní družiny základní informace o zahájení výuky a provozu školy. Důležité informace týkající se našich prvńáčků najdete na této webové stránce

Všechny děti obdrží přihlášky do školní družiny. Přihlásit děti ke stravování je potřeba v budově MŠ Sluníčko Nižbor.

V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení nového školního roku ve třídách.

 

PŘÁNÍ K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU Je... - Město Lysá nad Labem | Facebook