ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Změny v provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • U žáků 1. stupně se mění frekvence testování – žáci se testují jen jednou týdně (v pondělí či první den příchodu do školy). Preventivní test se provádí 1. vyučovací hodinu nebo bezprostředně po příchodu do školy.
  • Výuka probíhá nadále v rotačním režimu jako dosud.
  • Od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny ve školách sportovní činnosti konané venku. Vybavte proto své děti sportovním oblečením na ven, především vhodnou obuví.  V souvislosti s tímto opatřením je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest pro sportovní činnost (hodiny tělesné výchovy) ve školách.
  • Povinnost předepsané ochrany úst a nosu (chirurgická rouška) všech osob přítomných ve škole stále platí.

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitelky. Podrobné informace k provozu školy od 3. května 2021 naleznete zde

Stravování

Je nadále umožněno školní stravování také žákům na distanční výuce. Oběd je možné si vyzvednout u okénka ve škole do vlastní nádoby. Informace obdržíte ve školní jídelně.

Upozornění:

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

 

Oakleaf Sports Complex