ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Výzva pro všechny – on-line soutěž 3V

3V – VYHLEDEJ! VYFOŤ! VYHRAJ!

Od 1. 3. do 30. 4. 2021 hledáme celkem 7 ZAJÍMAVÝCH MÍST v Berouně a okolí!

Podle indicií níže vyhledej určená místa. Na nich vyfoť sebe případně nějaký oblíbený předmět (plyšák, batoh, …) – prosíme o zachování jednotné aranže, tedy (v případě, že nebudeš fotit sebe) jeden a tentýž předmět na všech 7 fotografiích. Všech 7 fotografií pořízených od března do dubna 2021 zašli na e-mail soutez@mkcberoun.cz do 30. 4. 2021, fotografie zmenši pro mail (delší strana max 1200 bodů). Název fotografií bude vždy jméno autora_číslo hledaného místa (např. NOVÁK_1). Do předmětu e-mailu uveď heslo 3V. Slosování proběhne v prvním květnovém týdnu.

O voucher do letního kina mohou soutěžit jednotlivci i rodiny, slosování proběhne v prvním květnovém týdnu.

Účastí v soutěži autor vyslovuje souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií a svého jména v Radničním listu, dále na webových stránkách a profilech na sociálních sítích jak MKC Beroun, tak jeho zřizovatele, kterým je město Beroun.

Hledaná místa:

1. Hledané místo najdete na kopci uprostřed města Berouna a je domovem Kuby s Matějem, které znáte z večerníčků režiséra Václava Chaloupka.

2. Vyfoťte se u paty cihlové rozhledny, kterou jako první vybudoval Klub českých turistů a byla slavnostně otevřena v roce 1893.

3. Najděte zámek nad řekou Berounkou (na druhé straně řeky je sklárna) a vyfoťte se u poledníku na nádvoří (v blízkosti studny).

4. Místo se spoustou lan a uzlů najdete nad kostelem ve městě, které těsně sousedí s Berounem a dříve bylo jeho částí.

5. Letos uplyne 1100 let od mučednické smrti Svaté Ludmily. Najdi místo, kde tato světice skonala mučednickou smrtí.

6. Na dalším hledaném místě, tentokrát ve volné krajině, najdete menhir, vedle nějž je umístěno betonové posezení.

7. Stěnový etážový lom, který hledáte, je ´zakousnutý´ do boku pravěkého hradiště Kozel nad Berounkou. Místo často využívají filmaři

Zde najdete odkaz na plakát:  plakát