ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Výsledky hlasování do školské rady

Vážení rodiče,

děkujeme vám za vaše hlasy, které jste nám zaslali do voleb pro nové zástupce z řad rodičů ve školské radě.

Hlasování proběhlo v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě vašeho hlasování byla novou členkou školské rady z řad zákonných zástupců zvolena paní Romana Páclová.