ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Návrat našich nejmladších do školy

Dle rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 11.11. 2020 nastupují žáci 1. a 2. ročníku dne 18. listopadu 2020 zpět do školy. 

E-mailem jste obdrželi podrobné informace o provozu naší školy od 18. 11. 2020. Zde jen stručný základní výňatek:

Výuka bude probíhat každý den dle rozvrhu. Žáci jedné třídy tvoří jednu skupinu, skupiny se nebudou mísit ani ve školní družině a každá skupina má určen jiný časový rozvrh činností. Stravování a školní družina jsou zajištěny. Žáci a ostatní osoby jsou povinni po celou dobu přítomnosti ve škole nosit roušky (s sebou 2-3 kusy). Ve třídách a dalších prostorách školy budou dodržována přísná hygienická opatření. 

Vzhledem k častému větrání tříd a pobytu venku dbejte prosím na to, aby děti měly teplé oblečení (mikiny do třídy, bundy, čepice na ven apod.). 

Další informace vám budou průběžně poskytovat vaše paní třídní učitelky.

Už se na děti moc těšíme a doufáme, že v brzké době dojde také k návratu všech ostatních žáků.