ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Testování uchazečů o studium na střední škole

Testování uchazečů o studium na střední škole

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

  • Negativní test, ne starší 7 dnů.
  • Žádné příznaky onemocnění COVID -19.

Testování ve škole:

  • Testování ve škole:
    • v případě prezenční výuky žáků proběhne dne 29. 4. 2021 v 7.45 hodin – žáci budou otestování v rámci povinného testování žáků ve třídách,
    • v případě žáků nepřítomných na prezenční výuce (kteří konají přijímací zkoušky ve čtvrtek 6. 5. 2021) dne 3. 5. 2021 v 7.30 hodin v sále OÚ Nižbor.

Žákům bude vydáno písemné potvrzení o provedení testu a jeho výsledku.

Doklad o negativním testu může být nahrazen:
1. Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.
2. Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
3. Jako alternativu mohou uchazeči využít registrované odběrové místo, kde doklad o negativním výsledku vydá poskytovatel zdravotnických služeb.

V případě pozitivního antigenního testu musí uchazeč absolvovat PCR test. Pokud PCR test nákazu potvrdí, musí uchazeč svoji neúčast na přijímací zkoušce z tohoto důvodu do 3 dnů písemně omluvit řediteli SŠ, zkoušku pak koná v náhradním termínu.

Střední školy mohou uchazečům před přijímací zkouškou testování na Covid – 19 nabídnout, ale nemusí. Informujte se přímo ve školách, kde se přijímacího řízení budete účastnit.

Pokud se rozhodnete pro testování na naší ZŠ, oznamte tuto skutečnost co nejdříve třídnímu učiteli.

Všem dětem, které čekají přijímací zkoušky, držíme palce! 🍀