ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Seznam přijatých dětí do první třídy

Ředitelka Základní školy Nižbor, okres Beroun jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

Seznam dětí přijatých do 1. třídy od 1. 9. 2024

Informace o průběhu zahájení školního roku hledejte ZDE