ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Sdělení MZ ČR o používání roušek a respirátorů

Vážení rodiče,

23. 2. 2021 jsme od MŠMT obdrželi následující informace, které vám tímto předáváme. V seznamu výjimek pro nošení respirátorů a zdravotních masek žáci 1. stupně nejsou uvedeni. Z uvedeného textu vyplývá, že děti nesmí s účinností od 1. března 2021 ve škole dále používat látkové ani jinak po domácku vyrobené roušky, ale pouze zdravotnické roušky nebo respirátory podle níže uvedených norem. Vybavte proto prosím žáky 1. a 2. třídy příslušnými ochrannými pomůckami. Děkujeme za pochopení.

 

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Celý text sdělení MŠMT si můžete přečíst zde: Roušky a respirátory ve školách