ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

Na základě požadavků  MZ a MŠMT ČR ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě.

První testování žáků 2. – 5. třídy se provede 1. září, žáci 1. třídy se otestují až 2. září.  Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto skutečnosti je potřeba škole v 1. den testování doložit.

Vzhledem k požadovanému testování bude letos společné slavnotní zahájení nového školního roku pravděpodobně posunuto. O konečné podobě vás budeme včas informovat.

Informace k organizaci prvního školního dne najdete na našich webových stránkách a ve svých e-mailech nejpozději 30. 8. 2021.

Manuál MŠMT ke screeningovému testování naleznete zde Manuál MŠMT 2021-2022

 

First day of school presents jitters for kids, parents | | nwitimes.com