ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

SCIO testy

V průběhu května 2024 se 5. ročník zapojuje do projektu Národní testování od společnosti Scio. Tohoto testování se žáci naší školy účastní pravidelně.

Jedná se o srovnávací testování žáků v českém a anglickém jazyce, matematice a OSP (obecné studijní předpoklady) mezi školami v ČR.  Nejedná se o povinné plošné testování, kam se povinně zapojují všechny školy, nýbrž o dobrovolné zapojení škol z celé ČR. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Žáci obdrží podrobné informace o svých výkonech.