ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

SCIO Národní testování pro 5. ročník

Naše škola se letos opět zapojí do Národního testování pro 5. třídy ZŠ v rámci celorepublikového srovnávacího testování společnosti SCIO.

Testování slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR.

Žáci budou testovat své znalosti v průběhu měsíce dubna 2021 v předmětech Český jazyk, Matematika, Angličtina a Obecné studijní předpoklady. Testování proběhne on-line. 

Součástí testování bude Test obecných studijních předpokladů (OSP). Díky němu získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Každý žák obdrží svůj výstup v papírové podobě.

Konkrétní termíny a další informace vám poskytneme, jakmile je obdržíme od společnosti Scio.