ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Pro uchazeče o studium na střední škole

Informace MŠMT pro zájemce o studium na střední škole (8leté gymnázium):

Z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách
prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data
15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021.

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění a stanovují takto:

– 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia –  5. květen 2021

– 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia – 6. květen 2021

– náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání – 2. a 3. června 2021