ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Přestup žáků na 2. stupeň ZŠ

Vážení rodiče,

v nejnovějším vydání Nižborského listu  najdete na str. 3 v článku s názvem Nižborští školáci v berounských školách vyjádření obce k situaci týkající se přestupu našich žáků na 2. stupeň berounských škol.

Nižborský list č. 1/ 2021

Také si vás dovoluji upozornit na fakt, že berounské školy mají na svých webových stránkách uveřejněny nová, pro všechny berounské školy stejná kritéria přestupu. Termín pro podání žádostí o přestup žáka základní školy do jiné základní školy je stanoven na 20. května daného školního roku.

Tedy pro školní rok 2021/2022 je tento termín stanoven na 20. 5. 2021, do kdy mohou nepřijatí žáci podat novou žádost o přestup žáků do 6. ročníku.