ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020-2021

Informace k hodnocení žáků a k předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče,

hlavním způsobem hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude klasifikace.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v průběhu osobní přítomnosti žáků ve škole,
  • z podkladů pro hodnocení získaných během vzdělávání distančním způsobem,
  • přihlíženo je k dalším skutečnostem, které ovlivňují výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl během distanční výuky (zejména účast na distanční výuce, plnění hlavních i doplňkových úkolů v distanční výuce, aktivita, včasnost, kvalita a tvořivost při odevzdávaných úkolech, komunikace, technické zázemí)

Předání vysvědčení:

  • Žáci 1. a 2. ročníku budou hodnoceni známkami. Klasifikaci doplní krátké slovní hodnocení. Výpis z vysvědčení v listinné podobě dostanou žáci 28. ledna 2021 ve škole v poslední vyučovací hodině.
  • Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou hodnoceni známkami. Klasifikaci doplní krátké slovní hodnocení. Obsah vysvědčení bude sdělen zákonným zástupcům dne 28. ledna 2021 dálkovou formou (e-mailem). Výpis z vysvědčení v listinné podobě bude žákům předán po nástupu na prezenční výuku nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atd.).

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy