ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Pololetní vysvědčení

Výpis vysvědčení s hodnocením za první pololetí šk. roku 2022 – 2023 bude žákům předán v úterý 31. ledna 2023 poslední vyučovací hodinu.

Výpis se škole nevrací zpět. Klasifikace se uzavírá 25. 1. 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Škola ani družina nebudou v provozu.

 

Výpis z vysvědčení a pololetní prázdniny | SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně  znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2