ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Návrat roušek

Vývoj událostí spojených s pandemií Covid-19 nám opět vrátil roušky do škol.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 10.9.2020 je dle vyhlášených opatření MZ povinnost ve společných prostorách školy nosit roušku nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének (např. respirátor, ústenka, šátek, šál). Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které se ve společných prostorách pohybují – žáky, zaměstnance, návštěvníky školy atd.

Nošení těchto ochranných prostředků se vztahuje pouze na společné prostory kromě učeben – chodby, šatny, toalety, jídelna (kromě konzumace pokrmů). V učebnách, třídách a tělocvičně se nošení roušek nevyžaduje, je pouze doporučeno.

Žádáme vás, abyste laskavě vybavili děti potřebnými prostředky – dvě čisté roušky v podepsaném sáčku.

Prosíme, do budovy školy ať od čtvrtka 10. 9. 2020 děti vstupují s rouškou na ústech.

Toto opatření platí do odvolání.

Pro další informace vás žádáme: sledujte internetové stránky školy a kontrolujte si pravidelně e-mailové schránky. Elektronická komunikace zůstává hlavním komunikačním kanálem mezi školou a zákonnými zástupci – rodiči.

Děkujeme za vaši spolupráci!

Mimořádné opatření