ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Návrat k prezenční výuce od 12. dubna 2021

Plán návratu dětí k prezenční výuce na naší škole je následující:

Každý lichý týden počínaje od 12. 4. budou docházet žáci 2., 4. a 5. třídy.  Bude zajištěna školní družina pro děti z 2. a 4. tř.

Každý sudý týden počínaje od 19. 4. budou docházet žáci 1. a 3. třídy, ŠD bude zajištěna pro obě skupiny.

Povinné je nošení zdravotních roušek nebo nanoroušek.

Stravování v době rotační výuky
Každé dítě má nárok na odběr jednoho jídla denně.
 – prezenční výuka –  v době prezenční výuky mají žáci, kteří se stravují v naší jídelně, přihlášené obědy.
Odhlásit obědy můžete vždy do 7:30 téhož dne.  Odhlašujte buď telefonicky nebo emailem: telefon: 311 693 232, email: ms.nizbor.jidelna@seznam.cz
 – distanční výuka –  v době distanční výuky jsou obědy odhlášeny. Přihlásit obědy můžete emailem: ms.nizbor.jidelna@seznam.cz
Výdej objednaných obědů pro děti na distanční výuce bude probíhat v ZŠ Nižbor vždy od 11:30 – 12:30 hod u výdejního okénka.  Nádoby na stravování vlastní, oběd není možné konzumovat v jídelně.
Není přípustné, aby si jídlo vyzvedávala osoba, která je nemocná, v karanténě či izolaci, což platí i pro osoby žijící ve stejné domácnosti s touto osobou. Prosím, buďte ohleduplní.