ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Krásné vánoční svátky

ZAMĚSTNANCI ZŠ NIŽBOR PŘEJÍ VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A PŘÁTELŮM ŠKOLY

KRÁSNÉ A POHODY PLNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A  RADOSTNÝCH DNŮ.

View Event :: CANCELLED - Christmas Festival :: Ft. Gordon :: US Army MWR