Obrázek na záhlaví

Výzvy pro rodiče

FINANČNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

Ve spolupráci se zřizovatelem školy, Obcí Nižbor, vstupuje pro rok 2019 v platnost finanční projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků. Jeho cílem je umožnit všem dětem účast na aktivitách školy, které nejsou hrazeny z rozpočtu školy. Pravidla čerpání finančních prostředků v rámci tohoto projektu najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id50/Podpora-socialne-slabych-zaku.pdf

 

DO ŠKOLY PĚŠKY

Takhle nějak to začíná každé ráno vypadat před naší školou i školkou. Bezpečnost dětí je důležitá pro nás pro všechny! Prosíme rodiče:

Omezte zbytečné zajíždění až k budově školy, využívejte nedaleké parkoviště a choďte s dětmi nebo je posílejte samotné do školy pěšky. Pomůžete tak zajistit před budovou školy větší bezpečí všem školákům.

 

PROVOZ BUDOVY ŠKOLY

Školní budova se pro žáky přihlášené do ranní školní družiny

otevírá v 6:30 hodin ráno, pro žáky nepřihlášené se škola otevírá

v 7:30 hod, tj. 15 minut před začátkem vyučování.

Dodržujte prosím tyto časy a posílejte tak své školáky do školy.

Pokud své děti doprovázíte, rozlučte se s nimi již před budovou školy, do školy již vstupují sami. Děkujeme za pochopení

 

VÝSKYT VŠÍ

V rámci prevence výskytu a šíření vši dětské žádáme rodiče o pravidelnou kontrolu vlasové pokožky.

V případě pozitivního nálezu je potřeba provést náležitá opatření: informovat školu a žáka náležitě ošetřit k tomu určenými prostředky.

Doporučujeme k prostudování stránky Krajské hygienické stanice:

http://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html