ŠKOLNÍ DRUŽINAŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Mimořádný provoz školní družiny

V době covidové pandemie je provoz školní družiny omezen následovně:

  • ranní družina je zrušena,
  • neprobíhají zájmové aktivity (kroužky),
  • v jednotlivých odděleních se nesmí slučovat žáci z různých ročníků,
  • provoz školní družiny je ve zkráceném režimu (do 15.30 hod),
  • dodržují se hygienická nařízení vlády (nošení roušek, větrání, častý pobyt venku apod.).

Přeplatky z úplaty za školní družinu se buď vracejí nebo převádějí na následující školní rok na základě písemné žádosti rodičů. Přeplatky vznikají v době uzavření škol a školní družin na základě vládních nařízení. Zúčtování probíhá vždy v pololetí a na konci školního roku.