Obrázek na záhlaví

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na ZŠ Nižbor

ve školním roce 2019/2020

Registrační čísla byla jednotlivým žákům přidělena při zápisu.

Žáci přijatí:
06/2019
01/2019
10/2019
08/2019
03/2019
09/2019
11/2019
12/2019
20/2019
02/2019
14/2019
17/2019
04/2019
15/2019
13/2019                                                                                                                                                                              21/2019

Vyřízený odklad:
07/2019
19/2019
05/2019
18/2019
16/2019                                                                                                                                                                      22/2019

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy