Obrázek na záhlaví

Sponzorství

Každá škola je vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy, přispět ke zkvalitnění výuky nebo k prezentaci školy. Obracíme se proto na vás s prosbou o pomoc při financování naší školy. Každý sebemenší dar z vaší strany nám může pomoci vylepšit činnosti a aktivity v naší škole. Nejedná se jen o finanční dary. Máte-li možnost přinést nám cokoliv od papíru a pastelek přes hračky až po větší věcné dary, budeme vám za ně vděční. 

K čemu škola smí sponzorský dar využít?

Finanční sponzorské dary mohou být použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, počítačové učebny, tělocvičny, školního hřiště či družiny nebo na různé školní školní akce, exkurze, kulturní aktivity apod. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Vždy záleží na vzájemné dohodě.

Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny, atd.).

Věcné dary vyšší hodnoty je nutné předem dohodnout (konkrétní předmět a účel daru) s vedením školy.

Účel použití daru uvedený v darovací smlouvě se škola zavazuje plnit. 

Se školou uzavřete darovací smlouvu, která vám poslouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní.

Přijetí sponzorského daru podléhá schválení zřizovatele, tj. obce.

Všem, kteří se rozhodnou podpořit činnost školy, velmi děkujeme. 

Sponzory finančních darů a věcných hmotných darů zveřejníme po dohodě s nimi na těchto stránkách.