Obrázek na záhlaví

Dlouhodobé školní projekty

ČTEME DĚTEM

,,Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem. Tady se neříká "jdi a čti si", ale "pojď, budu ti číst". 

ZDROJ: Wikipedie ke kampani Celé Česko čte dětem.

Naše škola se k této kampani přidává dlouhodobým projektem ČTEME DĚTEM ve školních podmínkách. Tímto vyzýváme maminky, tatínky, babičky i dědečky, aby po předchozí domluvě s třídním učitelem navštívili třídu svého dítěte s knihou úměrnou věku dětí a přečetli z ní celé třídě vybranou kapitolu nebo úryvek. Výběr knihy i čteného obsahu je výhradně na zvážení rodičů, podléhá však schválení třídní učitelky nebo učitelky českého jazyka.

Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku (najdete ho na konci této stránky) nebo kontaktujte svou třídní učitelku.

  

skolni-projekt

Ovoce, zelenina a mléko do škol aneb Jíst zdravě je zdravé!

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“​ 

Pro naši školu tento projekt zprostředkovává firma BOVYS.

Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky a mléčné výrobky.

Firma Bovys zaváží ovoce a zeleninu a mléčné výrobky pro děti naší školy pravidelně každý týden. Ovoce je tříděné podle počtu žáků ve třídách, takže se dostane opravdu na každého. Vše je pro děti zcela zdarma. Firma Bovys nám také pravidelně zprostředkovává přednášky o významu konzumace ovoce a zeleniny a ochutnávky cizokrajného ovoce.

 

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun