Obrázek na záhlaví

DOTACE

  • ZŠ získala dotaci v rámci programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vysledku-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-3?highlightWords=PODPORA+PLAV%C3%81N%C3%8D

  • ZŠ je zapojena do projektu MŠMT Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Do naší školy dodává firma BOVYS

http://www.bovys.cz/ovoce-a-zelenina-do-skol.html