ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na ZŠ Nižbor

ve školním roce 2021 / 2022

Registrační čísla byla jednotlivým žákům přidělena automaticky přes přihlášku v aplikaci Zápisy Online nebo zaslána e-mailem.

Žáci přijatí:

Seznam přijatých žáků k PŠD

Ve schvalovacím řízení:

žádný uchazeč

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy

V Nižboru dne 28. dubna 2021