ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Projekty EU

Doučování žáků – NPO

Doučování z NPO bude k 31. 8. 2023 ukončenoNPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Od 1.1.2022 je naše škola zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tato aktivita je realizována díky finanční podpoře EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Cílem realizace Národního plánu obnovy – Doučování žáků je zaměření se na nahrazení výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a vytvoření rovných příležitostí pro další úspěšné vzdělávání.

Nová odborná učebna

Rekonstrukce půdních prostor na odbornou učebnu byla v roce 2021 spolufinancována Evropskou unii viz: