ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Financování školy

Provoz Základní školy Nižbor je financován ze dvou základních zdrojů:

1. Přímé investiční náklady na vzdělávání jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Ostatní neinvestiční výdaje, tzv. provozní výdaje školy jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu obce Nižbor.

Rekonstrukce půdních prostor na odbornou učebnu 2021

Rekonstrukce byla spolufinancována Evropskou unii viz: