ZÁKLADNÍ ŠKOLA NIŽBORŠkolní 25, Nižbor, 267 05

Financování

Provoz Základní školy Nižbor je financován ze dvou základních zdrojů:

  • 1. Přímé investiční náklady na vzdělávání jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • 2. Ostatní neinvestiční výdaje, tzv. provozní výdaje školy jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu obce Nižbor.

——————————————————————————————

Školní aktivity

ZÁKLADNÍ školní aktivity jsou hrazeny

   • ze státního rozpočtu
   • z rozpočtu zřizovatele
   • z projektu MAP II. Beroun

——————————————————————————————

Podpůrné financování

 • některé školní aktivity a materiální zabezpečení školy jsou nepravidelně financováno příspěvky sponzorů
 • ostatními zdroji

 

——————————————————————————————

Financování Evropskou unií

Nová odborná učebna

Rekonstrukce půdních prostor na odbornou učebnu byla v roce 2021 spolufinancována Evropskou unii viz:

——————————————————————————————————————–

Financování Evropskou unií

Doučování žáků – NPO

Od 1.1.2022 je naše škola zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tato aktivita je realizována díky finanční podpoře EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Cílem realizace Národního plánu obnovy – Doučování žáků je zaměření se na nahrazení výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a vytvoření rovných příležitostí pro další úspěšné vzdělávání.