Obrázek na záhlaví

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019/2020

                
Ve školním roce 2019/2020 děti mohou navštěvovat tyto zájmové kroužky:
 
Pondělí - Hra na kytaru pro začátečníky s L. Šocovou

              Hra na klavír s M. Hrachovcovou

Středa -  Angličtina s R. Kašparovou (pro žáky 4. a 5. ročníku) 

              Jóga pro děti s J. Bourovou

              Keramika se Z. Červenkovou

              Hra na klavír s V. Hamerníkovou

Čtvrtek - Hra na kytaru pro pokročilejší s L. Šocovou

              Hudebka s V. Hamerníkovou

              Hokejbalový kroužek s R. Novákem

Pátek      Angličtina s Martinou a Jimmym pro 1. a 2. třídu

              Začínáme s němčinou s R. Kašparovou pro 3.-5. třídu

(Poznámka: kroužek němčiny bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu zájemců)