Obrázek na záhlaví

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2018/2019

                
Ve školním roce 2018/2019 děti navštěvují tyto zájmové kroužky:
 
Pondělí

Hra na kytaru - L. Šocová, od 13.30 hod

Hra na klavír - M. Hrachovcová

Keramika - Z. Červenková, od 15.30 hod
 
 
Středa

Jóga pro děti - J. Bourová, od 13.15 hod v sokolovně
 
Hra na klavír - V. Hamerníková, dle rozpisu jednotlivých žáků

Čtvrtek

Hra na klavír -V. Hamerníková, dle rozpisu jednotlivých žáků

Hokejbal - R. Novák, hokejbalové hřiště, od 14.00 do 15.15 hod

Pátek

Angličtina s Jimmym - J. Bozeman, od 12 hod 

Vědecký kroužek - E. Horváthová, od 13.30 h