Obrázek na záhlaví

Řád školní družiny 2018/2019

Řád Školní družiny při ZŠ Nižbor

 1. Ranní družina je v provozu od 6:30 hod do 7:30 hod, pouze pro přihlášené žáky.
  Odpolední ŠD je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 do 17:00 hodin.
  Během školního roku bude ukončení provozu školní družiny do 17:00 upraveno podle aktuálního počtu přihlášených žáků.
 2. Do ŠD jsou zařazovány děti s řádně vyplněným (z obou stran) zápisním lístkem.
 3. Rodiče seznámí vychovatelku se zdravotním stavem svého dítěte.
 4. Dítě odchází ze ŠD s rodiči nebo samo, podle zápisního lístku.
  V době od 13:15 hod do 14:45 hod probíhají hlavní zájmové činnosti nebo vycházky. Žádáme proto rodiče, aby si děti vyzvedávali mimo tuto dobu. Zejména v úterý, kdy probíhá celoroční hra.
  O každém jiném odchodu ze ŠD než je stanoven v zápisním lístku je nutno požádat písemně nebo SMS zprávou informujte vychovatelku. Informace musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Bez výše uvedeného nebude dítě ze ŠD uvolněno.
  Mimořádné družinové akce budou včas sděleny. 
 5. Všechny připomínky týkající se ŠD řeší rodiče s vychovatelkou. Ztrátu osobních věcí je nutno ihned oznámit vychovatelce. Doporučujeme, aby si žáci drahé hračky a elektroniku do školy nenosili.
 6. Doporučujeme, aby děti měly ve ŠD převlečení pro případ odchodu na vycházku, her na hřišti či  pískovišti a podobně
 7. Případné změny bydliště, zaměstnání, telefonu a ZP je nutno nahlásit bezodkladně vychovatelce 
 8. Děti se stravují společně za dozoru vychovatelky. Ve ŠD je zajištěn  pitný režim. Doporučujeme, aby rodiče žákům, kteří setrvávají ve ŠD déle, připravovali odpolední svačinu. Krabičky na svačiny a lahvičky s pitím podepište.
 9. Mají-li rodiče zájem o psaní domácích úkolů ve ŠD, sdělí tento požadavek vychovatelce.