Obrázek na záhlaví

Družinové aktivity

 

Ve školní družině probíhají aktivity dle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 

Jeho obsah najdete zde:  https://www.zsnizbor.cz/dokumenty/dokumenty-skolni-druziny