Obrázek na záhlaví

Velikonoční týden

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte mi touto cestou poděkovat vám za to, jak jste ve velké většině a v rámci svých možností v současné nelehké době  přistoupili k výuce vašich dětí a jak to všechno dobře zvládáte. Pro nás pro všechny je to situace nová, neznámá a věřte, že ani naše paní učitelky to nemají jednoduché. Musíme se přenést přes překážky, jako je počítačové vybavení domácností i škol, odloučení, počítačová gramotnost, absence osobních kontaktů atd. Ale všechno zlé je vždy k něčemu dobré a věřím, že nakonec v nás zůstane z této doby více toho dobrého, co bude mít šanci nadále růst.

Blíží se velikonoční čas. Určitě uvítáte, že jsme pro vás připravili oddych od všech hlavních předmětů, jako je matematika, český jazyk atd. Týden před velikonocemi dáme přednost ostatním předmětům, které má většina žáků ráda a které jsou jim teď odepřeny - ,,tělocvik, výtvarka, pracovky, hudebka"

Cestou, kterou spolu s vaší třídní paní učitelkou komunikujete, vám přijdou pokyny, čemu a jak se věnovat. Nezapomeňte použít kameru, fotoaparát a pochlubit se, co jste zvládli. Moc se na to těšíme.

Přeji vám za celý kolektiv zaměstnanců naší školy veselé velikonoce!

Mgr. Ivana Vrbková