Obrázek na záhlaví

Žádost o ošetřovné

Jak postupovat v případě žádosti o ošetřovné. Ošetřovné vám nově náleží při péči o dítě do 13 let.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy je pro vás připraveno u nás ve škole. 

Ošetřovné vám nově náleží při péči o dítě do 13 let dovršení věku.

Máte-li o ošetřovné zájem, přijďte si pro něj do školy v době úředních hodin nebo po telefonické či písemné dohodě (využívejte prosím e-mail reditelna@zsnizbor.cz ).

Formulář Žádost o ošetřovné vám můžeme poslat také on-line (scan nebo elektronický podpis).

Interaktivní formulář, kde si můžete formulář předvyplnit, najdete zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd 

 

Doporučený postup při podávání žádosti najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-