Obrázek na záhlaví

Stanovisko ke stávce 6. 11. 2019

Stanovisko pedagogů Základní školy Nižbor ke stávce plánované na středu 6. listopadu 2019

 

Pedagogové ZŠ Nižbor se jednomyslně shodli, že stávku principiálně podporují, především z následujících důvodů:

1.  ministerstvo školství příliš často avizuje změny ve financování platů, které se  však následně  nerealizují,

2.  médii je tím na veřejnosti vytvářen negativní obraz pedagogů a školství všeobecně,

3.  nesystémové změny ve školství a nárůst administrativy na úkor důležitějších pedagogicko - vzdělávacích záležitostí.

 

Přesto ve středu své děti do školy přiveďte, budeme se učit dle rozvrhu.

 

Za vaši podporu vám děkujeme.

Pedagogický sbor ZŠ Nižbor