Obrázek na záhlaví

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

14. 11. 2019

Třídní schůzky se na naší škole uskuteční

ve čtvrtek 14. listopadu 2019.

Začátek v 15.30 hod. 

Individuální konzultace: od 15.30 hodin

Společná část: od 16 hodin, po jejím ukončení následují opět individuální konzultace.