Obrázek na záhlaví

Přihlášení ke školnímu stravování ve šk. roce 2019/2020

Přihlášení ke stravování - pokyny

Žáci naší školy mají možnost stravování v naší škole. Ke stravování je potřeba žáka přihlásit co nejdříve. Přihlášku ke stravování obdrží děti první den ve škole, uvítáme však, pokud již přinesete přihlášku první školní den vyplněnou a odevzdáte ji třídní učitelce nebo paní školnici. Nestihnete-li to v pondělí 2. září, pak prosíme o odevzdání přihlášky nejpozději v úterý 3. září.
Formulář najdete zde: 

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id53/Prihlaska-ke-stravovani.pdf