Obrázek na záhlaví

SCIO TESTY

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD

Žáci 5. třídy se zapojí do SCIO - národního testování 5. tříd 2018/19.

Testování proběhne v předmětech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. 

Projekt slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání znalostí žáků se stovkami škol z celé České republiky.

U nás proběhne testování ve dnech 9. a 10. dubna 2019.

_______________________________________________________________________

Vzhledem k technickým potížím se zastaralými počítači se testování prodlužuje do dalších dní. Žákům, kteří nebyli z různých důvodů přítomni ve škole, bude také umožněno testy vykonat v náhradním čase.