Obrázek na záhlaví

AKCE ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

AKCE ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Duben 2019

9. a 17. 4. – 5. třída        SCIO testy 

11. 4.                               Hokejbal proti drogám

12. 4.                               EVVO - soutěž škol

15. 4. - 3. a 4. třída         CHKO KŘIVOKLÁT

17. 4. - 1. a 2. třída         CHKO KŘIVOKLÁT

23. 4.                               1.- 3. tř. výlet do přírody, 4.- 5. tř. Lidice

25.4. – 5. třída                 Finanční gramotnost

30.4.  - 5. třída                CHKO KŘIVOKLÁT

 

KVĚTEN 2019

9. 5.                                    výlet ZOO Plzeň

16. 5.                                  nižborská Talentiáda

23. 5.                                  fotografování všech tříd

28. 5.                                  Pentatlon Tmaň

30. 5.                                  Zmrzlinový den dětí

 

ČERVEN 2019

10. 6.                                   Vystoupení RAK v Berouně

13. - 14.6.                            táborový výlet s přespáním na rozloučenou pro páťáky

21. 6.                                   Divadlo z Hradce Králové