Obrázek na záhlaví

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - DOPLNĚNÍ INFORMACE

Ukázka práce dítěte k zápisu.

Zápis do 1. třídy se nám pomalu blíží.

Rádi bychom požádali rodiče budoucích prvňáčků, aby s sebou přinesli kromě rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce také ukázku samostatné (bez pomoci jiné osoby) práce svého dítěte. Konkrétně: samostatnou kresbu, kterou dítě samo nakreslilo, fotografii něčeho, co dítě samo postavilo, vyrobilo apod. 

Není to podmínkou zápisu, ale pro nás je to důležitá informace a pro dítě je to důležité pro jeho dobrý pocit.

Děkujeme.