Obrázek na záhlaví

Matematická soutěž Pangea

Pro žáky 5. třídy

Žáci 5. třídy se zúčastní matematické srovnávací soutěže Pangea.

V tomto týdnu bude během hodin matematiky probíhat příprava na soutěž a samotná soutěž pak proběhne v pátek 22. února první vyučovací hodinu. Každý žák obdrží test v papírové podobě. Test pak hodnotí pořadatelé soutěže.

Podrobné informace o soutěži a příklady z minulých ročníků naleznete na oficiálních stránkách pořadatele soutěže

https://www.pangeasoutez.cz/