Obrázek na záhlaví

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Oznámení rodičům o ředitelském volnu ve dnech 6. a 7. května 2019

V souladu se školským zákonem, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a se souhlasem zřizovatele uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ Nižbor na dny

6. a 7. května 2019 (pondělí a úterý, následující den, středa 8. května, je státní svátek).

V uvedené dny bude ze stejného důvodu přerušen provoz školní družiny a možnost stravování.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy